Общи условия

• С използването на mladenwinery.com Вие сте длъжни да приемете следнитеОбщи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас безпредупреждение.
• С използването на mladenwinery.com Вие декларирате и гарантирате, че иматенавършени 18 години.
• Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани даползвате този сайт.
• Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между„Младенова изба” ЕООД и Клиента.

1. Общи положенияПо смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използванисъс следното значение:„Младенова изба “ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговскиярегистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 175064199, рег. номер по ДДС BG175064199, със седалище и адрес на управление гр. Тутракан, ул. Осогово 1,представлявано от управителя Мая Георгиева Михайлова, предлагащо запродажба стоки в онлайн магазин mladenwinery.comНадзорен орган за защита на потребителите: Комисия за защита напотребителите;Надзорен орган за защита на данните: Комисия за защита на личните данни;Под „стоки и услуги”, предоставяни от „Младенова изба “ ЕООД се разбират:– вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;– аксесоари и опаковки;Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики ипродажна цена.„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или ерегистрирало клиентски профил в mladenwinery.com и е съгласно с настоящитеОбщи Условия.„Клиентски профил” е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговскафирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени отпоследния при закупуване или регистрирането му и съхранявана отmladenwinery.com за целите на обслужване на поръчките и предоставяните отmladenwinery.com услуги.mladenwinery.com не носи отговорност за загуби или повреди породени отнеспазване на вашите отговорности и задължения според тези Общи Условия.За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този уеб сайт,Вие трябва да предоставите изисканата от нас информация за да изпълнимзаявката Ви.С подаването на поръчка за покупка и приемането на настоящите общиусловия, Вие правите електронно изявление за сключване на договор с нас притези Условия и се задължавате да ги спазвате.Преди натискането на бутона „Завърши поръчката“, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението сесочи като негов извършител.
2. Поръчки за покупкаПри поръчка Клиентът предоставя следната информация:за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате игарантирате, че:(1) Вие сте на поне 18 годишна възраст;(2) използвате своята действителна самоличност;(3) Вие сте предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация;(4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, коятосте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна;(5) Вие приемате „Общи Условия” на mladenwinery.com като отбележите полето„Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на онлайн магазинаmladenwinery.com”. Това действие представлява електронно изявление посмисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителниуслуги и има правнообвързващо действие за страните.
3. Процес на поръчка за покупкаПри поръчка за покупка, Клиентът извършва следните последователнидействия: Избира желаните от него продукти, които добавя в своята количкакато натисне бутон „Купи” (бутон с икона “пазарска количка”) срещу съответнатастока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти,той отива в своята “количка” ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).В своята “количка” Клиентът определя вида и количеството на стоката ипотвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Завършипоръчката”);За да продължи, Клиентът въвежда информация за име, фамилия, телефон иадрес на доставка;Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Завърши поръчката”;Поръчката за покупка на стока през mladenwinery.com се счита за извършенаслед натискане на бутона “Завърши поръчката”.При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер приподаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и заmladenwinery.com не възниква задължение за нейното изпълнение.
4. Приемане на поръчкатаПоръчката за покупка се приема от mladenwinery.com чрез изпращане наавтоматично съобщение до имейл адрес на Клиента.Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността назаявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на, посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента. mladenwinery.com не гарантира наличността напоръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си,поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, mladenwinery.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката,посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефоненномер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес mladenwinery.com ще промени поръчката по желание на Клиента.
5. ДоставкаЗаявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от куриерска фирма Спиди. При направена поръчка до 14:00 ч., пратката ще получите до два работни дни със СПИДИ. Цените са според тарифите на куриерските фирми: При поръчка на над 99лв, доставката е безплатна до офис на Спиди. Доставките се извършват до всяка точка на България, без значение дали е във Вашия дом или офис или офис на куриера. Всички разходи за доставка се заплащат в момента на осъществяването, посредством наложен платеж.
6. Най-късно до 3 (три) работни дни –за територията на страната, ако поръчките са заявени след 14:00 часа насъответния ден.
7. Доставките се извършват от понеделник до петък. В делничнидни, доставките се извършват в съответствие с работното време накуриерската фирма.Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта задоставка.Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждаваполучаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващитестоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставкана посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия запредаване на стоката в този срок, mladenwinery.com се освобождава отзадължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може дапотвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока задоставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи поповторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок задоставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
8. Цени и начин на плащанеВсички цени на стоки в онлайн магазин mladenwinery.com са в български левове(BGN). Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата
дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат
платени в брой (наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на
Клиента, в момента на доставката на поръчката като плащането се извършва
на представител на куриерската фирма;
4.1. Политика за връщане на стоки и отказ от направени поръчки
(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от
датата на доставка на стоката.
(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата
разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер
платените от потребителя суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на
която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От
сумата, която Клиентът е платил по договора се удържат разходите за връщане
на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е
уведомил за това Доставчика.
(3) Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, без
да засяга тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(4) Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика
като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или
на имейл: office@mladenwinery.com
(5) Сумата за връщане на поръчка е според тарифата на куриерската
(6) Клиентът губи правото на отказ от договора при следните обстоятелства:
-когато продуктът е със скъсан или премахнат етикет;
-когато състоянието на продукта е повредено;
-когато целостта на продукта или неговата опаковка (бутилка) е нарушена;
5.Права на Клиента
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,
има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,
да се откаже от сключения договор за покупка на стока през mladenwinery.com,
като върне стоката (в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 14
(четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаването и заплати
куриерските разходи по връщането ѝ.
В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното
изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до
mladenwinery.com и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за
отказ следва да бъде изпратено на адрес:
гр. Тутракан, ул. “Осогово” № 1 или на имейл адрес office@mladenwinery.com
Всички наши продукти са осигурени с хартиени етикети и стикери. Продукти със
скъсани или премахнати етикети, не могат да бъдат върнати и няма да се
заменят.
Продуктът трябва да бъде запазен в НЕПОВРЕДЕНО състояние и с
ненарушена цялост. Всички стикери, етикети и т.н. да са на правилните места.
Налице са всички допълнителни детайли на продукта.
Моля, имайте предвид, че доставката в двете посоки е за сметка на клиента.
При отказ за получаване на стоката от страна на Клиента, отказът се счита за
неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на
стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички
вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън
разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(1) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на
доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за
предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от
задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да
потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за
доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по
доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от
момента на потвърждението.
Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ
от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно
Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за
одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:– особен вкус на
предоставяните винени продукти.

6. Права и защита на лични данниЗа какво използваме вашите лични данни?mladenwinery.com събира и използва вашите лични данни, за да администрира,поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от насуслуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата системаза защита, закона или нашите договорни условия.Политика за поверителностПредоставените от вас лични данни (име, адрес, телефон, имейл) се използватсамо и единствено за осъществяване на контакт с вас и извършване напокупката (доставка на избраните от вас продукти).mladenwinery.com пази архив с направените от вас поръчки. Ако желаетеархивът с направените от вас поръчки и данните за тях да бъдат премахнатинапълно, моля изпратете имейл на office@mladenwinery.comМоля, запознайте се с Политиката за поверителност и Бисквитки – тя енеразделна част от настоящите Общи условия за ползване наmladenwinery.com.Ако имате допълнителни въпроси по отношение политиката ни заповерителност и начините, по които използваме и обработваме личните виданни, моля свържете се с нас на имейл office@mladenwinery.com
7. Авторски права

mladenwinery.com уважава правото на интелектуална собственост на другите и
затова молим нашите потребители за това. Освен ако не е изрично разрешено
от mladenwinery.com, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате,
заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на
mladenwinery.com, изцяло или от части.
Сайтът mladenwinery.com, собственост „Младенова изба“ ЕООД и цялото
негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и
международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от
съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Младенова
изба“ ЕООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези
посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено
за ваше лично ползване. Нищо от съдържанието тук не прехвърля явни или
скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8. Младенова изба“ ЕООД си запазва правото да добавя нови артикули иуслуги, да променя или премахва съществуващи, без да е необходимопредварително предупреждение.8.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка сразвитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на стоки и услуги илипри законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведенидо Вашето знание по подходящ начин, когато е технически осъществимо ипубликувани тук. Промените действат занапред и не засягат поръчки направенипреди влизане в сила на промените в настоящите условия.8.3. Промените действат занапред и не засягат заявки, които са билипотвърдени преди датата на публикуване на съответните промени. Променитесе прилагат за всяка следваща заявка считано от датата на подаването й.8.4. Поради това че стоките и услугите могат да бъдат ползвани само съгласноактуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническавъзможност да извършим съответната продажба или да предоставимсъответната услуга, когато е приложимо. Ако не сте съгласни с Условията, нетрябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност дапрекратите договора по всяко време. Ако в този период са направени покупки,същите следва да бъдат заплатени съгласно действащото законодателство.
9. Други9.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, mladenwinery.com не отговоряза вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или стоките;9.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия щебъдат решавани от компетентния български съд.9.3. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаженедействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република
България.