• С използването на mladenwinery.com Вие сте длъжни да приемете следните
  Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без
  предупреждение.
 • С използването на mladenwinery.com Вие декларирате и гарантирате, че имате
  навършени 18 години.
 • Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да
  ползвате този сайт.
 • Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между
  „Младенова изба” ЕООД и Клиента.
 1. Общи положения
  По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани
  със следното значение:
  „Младенова изба “ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския
  регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 175064199, рег. номер по ДДС BG
  175064199, със седалище и адрес на управление гр. Тутракан, ул. Осогово 1,
  представлявано от управителя Мая Георгиева Михайлова, предлагащо за
  продажба стоки в онлайн магазин mladenwinery.com
  Надзорен орган за защита на потребителите: Комисия за защита на
  потребителите;
  Надзорен орган за защита на данните: Комисия за защита на личните данни;
  Под „стоки и услуги”, предоставяни от „Младенова изба “ ЕООД се разбират:
  – вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
  – аксесоари и опаковки;
  Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и
  продажна цена.
  „Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е
  регистрирало клиентски профил в mladenwinery.com и е съгласно с настоящите
  Общи Условия.
  „Клиентски профил” е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговска
  фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от
  последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от
  mladenwinery.com за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от
  mladenwinery.com услуги.
  mladenwinery.com не носи отговорност за загуби или повреди породени от
  неспазване на вашите отговорности и задължения според тези Общи Условия.
  За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този уеб сайт,
  Вие трябва да предоставите изисканата от нас информация за да изпълним
  заявката Ви.
  С подаването на поръчка за покупка и приемането на настоящите общи
  условия, Вие правите електронно изявление за сключване на договор с нас при
  тези Условия и се задължавате да ги спазвате.
  Преди натискането на бутона „Завърши поръчката“, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.
  Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението сесочи като негов извършител.
 2. Поръчки за покупка
  При поръчка Клиентът предоставя следната информация:
  за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
  за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.
  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и
  гарантирате, че:
  (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст;
  (2) използвате своята действителна самоличност;
  (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация;
  (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която
  сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна;
  (5) Вие приемате „Общи Условия” на mladenwinery.com като отбележите полето
  „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на онлайн магазина
  mladenwinery.com”. Това действие представлява електронно изявление по
  смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни
  услуги и има правнообвързващо действие за страните.
 3. Процес на поръчка за покупка
  При поръчка за покупка, Клиентът извършва следните последователни
  действия: Избира желаните от него продукти, които добавя в своята количка
  като натисне бутон „Купи” (бутон с икона “пазарска количка”) срещу съответната
  стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти,
  той отива в своята “количка” ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).
  В своята “количка” Клиентът определя вида и количеството на стоката и
  потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Завърши
  поръчката”);
  За да продължи, Клиентът въвежда информация за име, фамилия, телефон и
  адрес на доставка;
  Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Завърши поръчката”;
  Поръчката за покупка на стока през mladenwinery.com се счита за извършена
  след натискане на бутона “Завърши поръчката”.
  При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при
  подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за
  mladenwinery.com не възниква задължение за нейното изпълнение.
 4. Приемане на поръчката
  Поръчката за покупка се приема от mladenwinery.com чрез изпращане на
  автоматично съобщение до имейл адрес на Клиента.
  Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на
  заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на, посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента. mladenwinery.com не гарантира наличността напоръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си,поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, mladenwinery.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката,посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефоненномер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес mladenwinery.com ще промени поръчката по желание на Клиента.
 5. Delivery
  Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от куриерски фирми Еконт или Спиди. При направена поръчка до 14:00 ч., пратката ще получите на следващия работен ден с ЕКОНТ и до два работни дни, ако изберете СПИДИ. Цените са според тарифите на куриерските фирми: При поръчка на 6 и повече бутилки, доставката е безплатна до офис на Спиди. Доставките се извършват до всяка точка на България, без значение дали е във Вашия дом или офис или офис на куриера. Всички разходи за доставка се заплащат в момента на осъществяването, посредством наложен платеж.
 6. Най-късно до 3 (три) работни дни –
  за територията на страната, ако поръчките са заявени след 14:00 часа на
  съответния ден.
 7. Доставките се извършват от понеделник до петък. В делнични
  дни, доставките се извършват в съответствие с работното време на
  куриерската фирма.
  Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта за
  доставка.
  Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава
  получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите
  стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка
  на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за
  предаване на стоката в този срок, mladenwinery.com се освобождава от
  задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да
  потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за
  доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по
  повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за
  доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 8. Цени и начин на плащане
  Всички цени на стоки в онлайн магазин mladenwinery.com са в български левове
  (BGN). Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата
дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат
платени в брой (наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на
Клиента, в момента на доставката на поръчката като плащането се извършва
на представител на куриерската фирма;
4.1. Политика за връщане на стоки и отказ от направени поръчки
(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от
датата на доставка на стоката.
(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата
разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер
платените от потребителя суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на
която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От
сумата, която Клиентът е платил по договора се удържат разходите за връщане
на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е
уведомил за това Доставчика.
(3) Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, без
да засяга тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(4) Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика
като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или
на имейл: office@mladenwinery.com
(5) Сумата за връщане на поръчка е според тарифата на куриерската
(6) Клиентът губи правото на отказ от договора при следните обстоятелства:
-когато продуктът е със скъсан или премахнат етикет;
-когато състоянието на продукта е повредено;
-когато целостта на продукта или неговата опаковка (бутилка) е нарушена;
5.Права на Клиента
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,
има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,
да се откаже от сключения договор за покупка на стока през mladenwinery.com,
като върне стоката (в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 14
(четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаването и заплати
куриерските разходи по връщането ѝ.
В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното
изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до
mladenwinery.com и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за
отказ следва да бъде изпратено на адрес:
гр. Тутракан, ул. “Осогово” № 1 или на имейл адрес office@mladenwinery.com
Всички наши продукти са осигурени с хартиени етикети и стикери. Продукти със
скъсани или премахнати етикети, не могат да бъдат върнати и няма да се
заменят.
Продуктът трябва да бъде запазен в НЕПОВРЕДЕНО състояние и с
ненарушена цялост. Всички стикери, етикети и т.н. да са на правилните места.
Налице са всички допълнителни детайли на продукта.
Моля, имайте предвид, че доставката в двете посоки е за сметка на клиента.
При отказ за получаване на стоката от страна на Клиента, отказът се счита за
неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на
стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички
вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън
разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(1) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на
доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за
предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от
задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да
потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за
доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по
доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от
момента на потвърждението.
Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ
от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно
Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за
одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:– особен вкус на
предоставяните винени продукти.

 1. Права и защита на лични данни
  За какво използваме вашите лични данни?
  mladenwinery.com събира и използва вашите лични данни, за да администрира,
  поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас
  услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система
  за защита, закона или нашите договорни условия.
  Политика за поверителност
  Предоставените от вас лични данни (име, адрес, телефон, имейл) се използват
  само и единствено за осъществяване на контакт с вас и извършване на
  покупката (доставка на избраните от вас продукти).
  mladenwinery.com пази архив с направените от вас поръчки. Ако желаете
  архивът с направените от вас поръчки и данните за тях да бъдат премахнати
  напълно, моля изпратете имейл на office@mladenwinery.com
  Моля, запознайте се с Политиката за поверителност и Бисквитки – тя е
  неразделна част от настоящите Общи условия за ползване на
  mladenwinery.com.
  Ако имате допълнителни въпроси по отношение политиката ни за
  поверителност и начините, по които използваме и обработваме личните ви
  данни, моля свържете се с нас на имейл office@mladenwinery.com
 2. Авторски права

mladenwinery.com уважава правото на интелектуална собственост на другите и
затова молим нашите потребители за това. Освен ако не е изрично разрешено
от mladenwinery.com, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате,
заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на
mladenwinery.com, изцяло или от части.
Сайтът mladenwinery.com, собственост „Младенова изба“ ЕООД и цялото
негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и
международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от
съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Младенова
изба“ ЕООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези
посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено
за ваше лично ползване. Нищо от съдържанието тук не прехвърля явни или
скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 1. Младенова изба“ ЕООД си запазва правото да добавя нови артикули и
  услуги, да променя или премахва съществуващи, без да е необходимо
  предварително предупреждение.
  8.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с
  развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на стоки и услуги или
  при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени
  до Вашето знание по подходящ начин, когато е технически осъществимо и
  публикувани тук. Промените действат занапред и не засягат поръчки направени
  преди влизане в сила на промените в настоящите условия.
  8.3. Промените действат занапред и не засягат заявки, които са били
  потвърдени преди датата на публикуване на съответните промени. Промените
  се прилагат за всяка следваща заявка считано от датата на подаването й.
  8.4. Поради това че стоките и услугите могат да бъдат ползвани само съгласно
  актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа
  възможност да извършим съответната продажба или да предоставим
  съответната услуга, когато е приложимо. Ако не сте съгласни с Условията, не
  трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да
  прекратите договора по всяко време. Ако в този период са направени покупки,
  същите следва да бъдат заплатени съгласно действащото законодателство.
 2. Други
  9.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, mladenwinery.com не отговоря
  за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
  (а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или стоките;
  9.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще
  бъдат решавани от компетентния български съд.
  9.3. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже
  недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република
България.