За Избата

През юни препоръчваме

Плътност, елегантност, свежест

Перфектния акомпаньон за ежедневна наслада

Бледожълто със зеленикави нюанси

Лек и плътен вкус

Приятна тръпчивост с дълъг плодов финал

Носител на сребърен медал